MSCDN Wydział w Płocku - Materiały do pobrania
Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

 

 KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU. GRANT MKO

Czytaj więcej...

 

 TECHNIKI PAMIĘCIOWE W PRACY NAUCZYCIELA. GRANT MKO

Czytaj więcej...

 

 TERAPIA I EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM, Z UWZGLĘDNIENIEM ZESPOŁU ASPERGERA, NA RÓŻNYCH ETAPACH EDUKACYJNYCH. GRANT MKO

Czytaj więcej...

 

 SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE DZIECI I MŁODZIEŻY. GRANT MKO

Czytaj więcej...

 

 JAK UCZYĆ W ZGODZIE Z POTRZEBAMI MÓZGU? EFEKTYWNE STRATEGIE, METODY I TECHNIKI UCZENIA. GRANT MKO

Czytaj więcej...

 

 

 TERAPIA I EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM, Z UWZGLĘDNIENIEM ZESPOŁU ASPERGERA, NA RÓŻNYCH ETAPACH EDUKACYJNYCH GRANT MKO

Czytaj więcej...

 

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ETYCZNA I PRAWNA NAUCZYCIELA

Czytaj więcej...


Placówka Samorządu Województwa Mazowieckiego