Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Projektu edukacyjne

 
Strona w formacie PDF TUTAJ

 

 

Szkoła Wspierająca Uzdolnienia, Przedszkole Wspierające Uzdolnienia

Od 2005 r.
Celem Projektu jest m.in. zapoznanie nauczycieli z podstawami psychopedagogiki twórczości oraz przygotowanie do konstruowania i realizacji własnych programów zajęć stymulujących rozwój zdolności twórczych i zainteresowań uczniów. W efekcie nowatorskich zajęć prowadzonych przez przeszkolonych nauczycieli dzieci/uczniowie (około 1500 rocznie) mogą rozwijać swoją kreatywność, lepiej poznać samego siebie i swoje możliwości, pokonać własne lęki, podnieść samoocenę, stać się bardziej asertywnym. W roku szkolnym 2012/2013 r. do Projektu po raz pierwszy przystąpili nauczyciele i uczniowie z 5 gimnazjów z Płocka i okolic. Projekt realizowany jest przez MSCDN Wydział w Płocku, Polskie Stowarzyszenie Kreatywności oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Delta”. Projekt współfinansowany ze środków Miasta Płocka.

 

DELTAKLUB

Od 2005 r.
Celem projektu realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Edukacyjnych DELTA jest wyszukiwanie zdolnych uczniów na terenie miasta Płocka, organizowanie dla nich wsparcia merytorycznego i psychologicznego, promowanie ich osiągnięć oraz wspieranie szkół i nauczycieli w pracy z uczniem uzdolnionym. Uczniowie, którzy biorą w nim udział, mogą rozwijać swoje talenty poprzez dodatkowe zajęcia w grupach przedmiotowych prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli i pracowników naukowych uczelni wyższych. Uczestniczą między innymi w wykładach interdyscyplinarnych i przedmiotowych, ćwiczeniach grupowych i laboratoryjnych oraz konkursach. Organizowane są również wycieczki naukowe. Dotychczas zrealizowano siedem edycji projektu. W roku szkolnym 2012/2013 w DELTAKLUBIE uczestniczy 150 uczniów w 11 grupach (matematyczne, fizyczne i  chemiczne). Uczniowie cenią zajęcia ze względu możliwość rozwijania uzdolnień i zainteresowań na wysokim poziomie, kontakt z nauczycielami akademickimi, doskonałe przygotowanie do olimpiad i konkursów.

Szkoła Przyjazna Sześciolatkowi

6latekPilotażowy projekt edukacyjny był realizowany w latach 2012 –  2013 przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Dosoalenia Nauczycieli Wydział w Płocku pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Adresatami projektu są dyrektorzy szkół, nauczyciele uczący w I etapie kształcenia, uczniowie klas I oraz rodzice. Do udziału w Projekcie zgłosiło się 8 placówek, w tym 69 nauczycieli z rejonu działania MSCDN Wydział w Płocku, które chcą jak najlepiej przygotować się do pracy z sześciolatkami. 30- godzinne szkolenia ukończyło 64 nauczycieli. Na zakończenie Projektu szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Akredytacyjnej otrzymają certyfikat Szkoła Przyjazna Sześciolatkowi, a nauczyciele certyfikat Nowoczesny i Profesjonalny Nauczyciel Sześciolatka.

Czytaj więcej...

Myślę – Rozumiem – Wiem. Zastosowanie technik TOC w uczeniu się

Pilotaż projektu: styczeń 2012 r. – czerwiec 2013 r., II edycja: luty 2013 r. – czerwiec 2014 r.
logotocnewCelem pierwszego tego typu Projektu w Polsce jest podniesienie jakości nauczania w przedszkolach i szkołach, rozwijanie umiejętności uczenia się, w tym logicznego myślenia i kreatywności dziecka/ucznia oraz poprawa kontaktów interpersonalnych poprzez doskonalenie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów. Przeszkoleni nauczyciele pomagają dzieciom / uczniom poznać i zastosować narzędzia myślowe TOC (skrót z języka angielskiego Theory of Constraints – Teoria ograniczeń): „chmurkę”, „gałązkę logiczną” i „drzewko ambitnego celu”. W pilotażu Projektu (styczeń 2012 r. – czerwiec 2013 r.) uczestniczy ponad 2000 dzieci i uczniów oraz 150 nauczycieli. II edycja Projektu rozpoczęła się w lutym 2013 r. i potrwa do czerwca 2014 r. Patronat nad projektem objął m.in. Mazowiecki Kurator Oświaty.

Mazowieckie Centra Talentu i Kariery

2011 – lipiec 2013 r.
logo pelne jpg1Głównym celem Projektu jest podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Tytułowe Mazowieckie Centra Talentu i Kariery to sieć wspierająca rozwój uczniów budowana w oparciu o Wydziały MSCDN. Projekt zakłada w ramach komponentu Szkół Startu do Kariery objąć działaniami ok.  3600 uczniów z 35 szkół podstawowych Mazowsza poprzez m.in. zajęcia wspierające uzdolnienia wyrównujące szanse edukacyjne, Letnią Szkołę Kreatywności, wycieczki edukacyjne, a dla nauczycieli ich uczących wsparcie w zakresie doskonalenia zawodowego. W związku z realizacją Projektu utworzona w 7 Centrach Talentu i Kariery Młodzieżowa Akademia Umiejętności przewiduje bezpośrednie wsparcie 1400 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Mazowsza zajęciami matematycznymi, fizyko – chemicznymi, informatycznymi, wykładami z udziałem nauczycieli akademickich, piknikami edukacyjnymi i wyjazdami edukacyjnymi oraz Letnimi Obozami Naukowymi. W ramach Projektu zostaną wypracowanie modelowe rozwiązania w zakresie diagnozowania, metod i form pracy z uczniami.

Gwiazdy w Wiśle. Baśnie i legendy o Płocku

Od 2009 r.
MSCDN realizuje projekt edukacyjny „Gwiazdy w Wiśle. Baśnie i legendy o Płocku” we współpracy z Płocką Galerią Sztuki od roku 2009. Podstawą wszystkich działań jest wydana przez PGSz w 2008 r., jako efekt konkursu literackiego,  książka o tym samym tytule. Cele projektu to m.in. pogłębianie wiedzy historycznej o przeszłości Płocka, poszerzenie propozycji działań w ramach zajęć pozalekcyjnych, uświadomienie potrzeby wzbudzania pozytywnych emocji i przywiązania do małej ojczyzny. W efekcie dotychczasowych edycji powstało kilkadziesiąt  scenariuszy  lekcji, zajęć pozalekcyjnych, przedstawień i konkursów. Uczniowie rysowali komiksy, sami wymyślali nietypowe legendy, przygotowywali słuchowiska. Wybrane materiały zostały wydane w formie zeszytów metodycznych i były prezentowane podczas konferencji podsumowujących. W  spotkaniu inaugurującym IV edycję wzięło udział 13 nauczycieli.

Placówka Samorządu Województwa Mazowieckiego