Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu

X 2011 r. – XII 2013 r.
malinasCelem Projektu jest wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie pracy metodą projektu edukacyjnego. Skierowany jest do 500 nauczycieli różnych przedmiotów z 60 mazowieckich gimnazjów z małych miast i wsi w każdym z 7 rejonów działania MSCDN. Zakłada przeszkolenie i wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli gimnazjów, osiągnięcie przez nich wysokich umiejętności pracy metodą projektów, uwzględniającą również nowoczesne rozwiązania metodologii dydaktyki. Produktem finalnym Projektu będzie opracowana publikacja zawierająca wszystkie  projekty  edukacyjne zrealizowane w szkołach, których nauczyciele wezmą udział  w Projekcie MaLiNaS. Do projektu realizowanego w rejonie działania MSCDN Wydział w Płocku zgłosiło się 79 nauczycieli z 11 gimnazjów.


Placówka Samorządu Województwa Mazowieckiego