Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Mazowieckie Centra Talentu i Kariery

2011 – lipiec 2013 r.
logo pelne jpg1Głównym celem Projektu jest podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Tytułowe Mazowieckie Centra Talentu i Kariery to sieć wspierająca rozwój uczniów budowana w oparciu o Wydziały MSCDN. Projekt zakłada w ramach komponentu Szkół Startu do Kariery objąć działaniami ok.  3600 uczniów z 35 szkół podstawowych Mazowsza poprzez m.in. zajęcia wspierające uzdolnienia wyrównujące szanse edukacyjne, Letnią Szkołę Kreatywności, wycieczki edukacyjne, a dla nauczycieli ich uczących wsparcie w zakresie doskonalenia zawodowego. W związku z realizacją Projektu utworzona w 7 Centrach Talentu i Kariery Młodzieżowa Akademia Umiejętności przewiduje bezpośrednie wsparcie 1400 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Mazowsza zajęciami matematycznymi, fizyko – chemicznymi, informatycznymi, wykładami z udziałem nauczycieli akademickich, piknikami edukacyjnymi i wyjazdami edukacyjnymi oraz Letnimi Obozami Naukowymi. W ramach Projektu zostaną wypracowanie modelowe rozwiązania w zakresie diagnozowania, metod i form pracy z uczniami.


Placówka Samorządu Województwa Mazowieckiego