Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Myślę – Rozumiem – Wiem. Zastosowanie technik TOC w uczeniu się

Pilotaż projektu: styczeń 2012 r. – czerwiec 2013 r., II edycja: luty 2013 r. – czerwiec 2014 r.
logotocnewCelem pierwszego tego typu Projektu w Polsce jest podniesienie jakości nauczania w przedszkolach i szkołach, rozwijanie umiejętności uczenia się, w tym logicznego myślenia i kreatywności dziecka/ucznia oraz poprawa kontaktów interpersonalnych poprzez doskonalenie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów. Przeszkoleni nauczyciele pomagają dzieciom / uczniom poznać i zastosować narzędzia myślowe TOC (skrót z języka angielskiego Theory of Constraints – Teoria ograniczeń): „chmurkę”, „gałązkę logiczną” i „drzewko ambitnego celu”. W pilotażu Projektu (styczeń 2012 r. – czerwiec 2013 r.) uczestniczy ponad 2000 dzieci i uczniów oraz 150 nauczycieli. II edycja Projektu rozpoczęła się w lutym 2013 r. i potrwa do czerwca 2014 r. Patronat nad projektem objął m.in. Mazowiecki Kurator Oświaty.


Placówka Samorządu Województwa Mazowieckiego