Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

DELTAKLUB

Od 2005 r.
Celem projektu realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Edukacyjnych DELTA jest wyszukiwanie zdolnych uczniów na terenie miasta Płocka, organizowanie dla nich wsparcia merytorycznego i psychologicznego, promowanie ich osiągnięć oraz wspieranie szkół i nauczycieli w pracy z uczniem uzdolnionym. Uczniowie, którzy biorą w nim udział, mogą rozwijać swoje talenty poprzez dodatkowe zajęcia w grupach przedmiotowych prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli i pracowników naukowych uczelni wyższych. Uczestniczą między innymi w wykładach interdyscyplinarnych i przedmiotowych, ćwiczeniach grupowych i laboratoryjnych oraz konkursach. Organizowane są również wycieczki naukowe. Dotychczas zrealizowano siedem edycji projektu. W roku szkolnym 2012/2013 w DELTAKLUBIE uczestniczy 150 uczniów w 11 grupach (matematyczne, fizyczne i  chemiczne). Uczniowie cenią zajęcia ze względu możliwość rozwijania uzdolnień i zainteresowań na wysokim poziomie, kontakt z nauczycielami akademickimi, doskonałe przygotowanie do olimpiad i konkursów.


Placówka Samorządu Województwa Mazowieckiego