MSCDN Wydział w Płocku - Język niemiecki jako narzędzie komunikacji na lekcji
Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Język niemiecki jako narzędzie komunikacji na lekcji

 

Seminarum programu DELFORT dla nauczycieli języka niemieckiego
 
JĘZYK NIEMIECKI JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI NA LEKCJI
Niemiecki po niemiecku. Wskazówki, sposoby, metody na drodze do jednojęzyczności.
 
 
Skuteczne porozumiewanie się w języku obcycm - zarówno w mowie, jak i w piśmie - stanowi nadrzędny cel kształcenia językowego na wszystkich etapach edukacyjnych wyodrębnionych w podstwie programowej, która zakłada m.in. używanie języka obcego nie tylko jako treści swoistej dla przedmiotu nauczania, ale również jako języka komunikacji podczas zajęć w różnych rodzajach interakcji, tj. zarówno nauczyciel - uczeń, jak i uczeń - uczeń. 
 
 
Zapraszamy nauczycieli języka niemieckiego do udziału w seminarium programu DELFORT (ogólnopolski program doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego realizowany przez Goethe-Institut oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie), podczas któego uczestnicy:
 
-  poznają środki językowe, metody, wskazówki, triki ułatwiające prowadzenie lekcji języka niemieckiego po niemiecku, 
-  stworzą listę wskazówek, instrukcji dla nauczyciela, które pomogą w organizacji lekcji po niemiecku oraz zaktywizują i zmotywują uczniów do komunikacji 
   w języku niemieckim.
 
Termin: 21.02.2018
 
Udział w seminarium jest bezpłatny.
 
 
Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie zgłoszenia na stronie ORE do 15.02.2018 r. rejestracja
 
Informacja o seminarium i innych wydarzeniach jest dostępna na stronie GI tutaj

Placówka Samorządu Województwa Mazowieckiego