MSCDN Wydział w Płocku - Romowie w szkole - zapraszamy na szkolenie
Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Romowie w szkole - zapraszamy na szkolenie

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie "Romowie w szkole - współpraca z Romami w obszarze edukacji", które organizuje MSCDN Wydział w Płocku wspólnie z Centralną Radą Romów w Polsce.


Siedmiogodzinne, bezpłatne szkolenie, odbędzie się

28 listopada 2017 r. w godz. 10.00-16.30
w Hotelu Starzyński w Płocku, ul. Piekarska 1.


 

Adresaci: nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, wydziałów edukacji/oświaty, miejskich ośrodków pomocy społecznej, pracownicy bibliotek pedagogicznych oraz centrum doskonalenia nauczycieli

 

W programie:
•    Stereotypy Romów a rzeczywistość.
•    Edukacja dziewczynek i chłopców w kulturze Romów.
•    Relacje kobiet i mężczyzn oraz znaczenie dziecka w rodzinie romskiej.
•    Znaczenie pracy w kulturze Romów.
•    Tabu, zawody preferowane oraz zakazane w kulturze romskiej.
•    Jak skutecznie motywować uczniów romskich i wspierać aktywizację zawodową Romów.
•    Nawiązywanie dobrych relacji ze środowiskiem romskim.
W ramach szkolenia przewidziane są przerwy kawowe oraz posiłek.

 

Rekrutacja zakończona

 

Celem szkolenia jest przeciwdziałanie stereotypizacji, dyskryminacji i promowanie edukacji wielokulturowej w szkole.

 

Instytucje współpracujące: Centralna Rada Romów w Polsce, Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA

 

 


Placówka Samorządu Województwa Mazowieckiego