MSCDN Wydział w Płocku - Czy chciałbyś czasem zniknąć z tego świata? Depresja u dzieci i młodzieży - jak pomóc wyjść z mroku
Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Czy chciałbyś czasem zniknąć z tego świata? Depresja u dzieci i młodzieży - jak pomóc wyjść z mroku

 

 

Według prof. T. Wolańczyka obecnie ok. 1 miliona spośród 5 milionów uczniów w Polsce ma za sobą tzw. epizod depresyjny, a według prognoz WHO w 2020 roku depresja będzie na pierwszym miejscu na liście przyczyn zgonów. Najmłodszy samobójca w Polsce miał 7 lat. Jak rozpoznać objawy choroby oraz jak pomóc dzieciom i młodzieży walczyć z jej skutkami opowiadali psycholodzy i terapeuci podczas konferencji zorganizowanej przez MSCDN Wydział w Płocku.

"Depresja i zaburzenia adaptacyjne dzieci i młodzieży – rozpoznanie, sposoby reagowania
i formy wsparcia na terenie szkoły" to tytuł konferencji zorganizowanej w Specjalnej Szkole Podstawowej nr 24 w Płocku, w której uczestniczyło blisko 100 nauczycieli, psychologów
i pedagogów szkolnych. Prelegenci - specjaliści w dziedzinie psychologii i arteterapii wyjaśniali na czym polega zjawisko oraz jakie są możliwe formy pomocy dzieciom i młodzieży.

Ewa Maksymowska, psycholog kliniczny, rekomendowany trener z listy Trenerów II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego podkreśliła, że depresja jest chorobą całego organizmu. Niestety jej objawy są często rozumiane jako adekwatne do trudnej rzeczywistości, mylone z chorobami somatycznymi (bóle), interpretowane jako efekt przemęczenia. Tymczasem pozornie zwyczajnie zmęczenie dziecka i brak energii
w połączeniu z ciągłym poczuciem winy, obniżeniem poczucia wartości, spadkiem lub wzrostem masy ciała, bezsennością lub nadmiarem snu, brakiem koncentracji i trudnościami w zapamiętywaniu jednoznacznie wskazują na chorobę, którą trzeba jak najszybciej zdiagnozować i leczyć. Naszą uwagę powinno zwrócić również ciągłe rozdrażnienie i specyficzne, często powtarzające się słowa: "mam doła", "wszystko jest głupie", "nie mam sił". Niezdiagnozowana w porę depresja i brak skutecznej pomocy prowadzi do prób samobójczych i samouszkodzeń. Wiek samobójców i młodzieży podejmujących próbę samobójczą się obniża, najmłodszy samobójca miał tylko 7 lat. Dlatego często można usłyszeć, że depresja to choroba śmiertelna! Jak sugerowała prelegentka, w przypadku podejrzenia, że nasz uczeń chce odebrać sobie życie, nie możemy pytać dlaczego chce to zrobić, lepiej zapytać "co chciałbyś przez to osiągnąć?" Nie pytajmy również wprost o próbę samobójczą, lepiej zapytać, "czy przyszło ci kiedyś do głowy, żeby zniknąć z tego świata?"

Kolejna prelegentka, Anna Sikorska, certyfikowana arteterapeutka, terapeutka dźwiękiem, skrzypaczka, magister sztuki opowiedziała nie tylko o arteterapii i muzykoterapii, ale również o emocjach oraz o tym, skąd się biorą choroby i zaburzenia psychiczne. Zaproponowała jednocześnie kilka technik, którymi można się posługiwać w pracy z dziećmi doświadczonymi chorobami i zaburzeniami psychicznymi. Podkreślała, że niewyrażane, tłumione emocje (zgodnie z powiedzeniem powtarzanym często przez rodziców "Dzieci i ryby głosu nie mają" albo "chłopaki nie płaczą") prowadzą do agresji, stasowania używek (jako element zastępczy, który daje poczucie bezpieczeństwa w grupie akceptującej to zachowanie), stanów depresyjnych, wzmożonego odczuwania lęku, wywołuje to również problemy somatyczne, tj. bóle głowy, problemy jelitowe.

W arteterapii emocje można namalować albo zagrać, zatem łatwiej dziecku poprzez jakąś metaforę poznać swoje emocje, uzmysłowić sobie co się dzieje, czego doświadcza właśnie poprzez rysunek czy grę niż wyrazić to słowami.

Z kolei Anna Maciejewicz, psycholog, certyfikowana arteterapeutka, street-workerka przedstawiła Program edukacyjno - konsultacyjny „Rozpoznawanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej”: wnioski i doświadczenia płynące z realizacji projektu w szkołach.

Jako ostatnia wystąpiła Magdalena Żołnowska-Kozubska,psycholog, specjalista Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płocku, doradca metodyczny Powiatu Płockiego w zakresie wychowania i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która opowiedziała o zaburzeniach adaptacyjnych u dzieci i młodzieży - czynniki ryzyka i sposoby reagowania w szkole/placówce oświatowej.

W ramach konferencji uczestnicy mogli zapoznać się z wybranymi przez Bibliotekę Pedagogiczną w Płocku publikacjami nawiązującymi do tematu wydarzenia oraz otrzymali zestawienie bibliograficzne.

 


Placówka Samorządu Województwa Mazowieckiego