Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Jak wygrać z ADHD - konferencja w Małachowiance

 

Niezwykle przejmujący, momentami zabawny, chwilami sprawiający wrażenie chaotycznego, a w rzeczywistości zrealizowany z dużą świadomością spektakl Joanny Szczepkowskiej w poruszający sposób zobrazował codzienne zmagania chorego człowieka z rzeczywistością i był doskonałym wstępem do wykładów specjalistów na temat zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi podczas konferencji ADHD u osób dorosłych "Jak wygrać z chorobą".

Niska samoocena, brak poczucia sprawczości w swoim życiu, nieprzewidywalność, destrukcyjne zachowanie - młody człowiek cierpiący na ADHD wchodzi w dorosłość z niezwykle ciężkim bagażem, a brak właściwej diagnozy i skutecznej pomocy przynosi często dramatyczne konsekwencje, tj. samobójstwa, skłonność do uzależnień, bezdomność. Podczas konferencji, którą zorganizowało Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w  Płocku oraz Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej "Między ludźmi" w Małachowiance  specjaliści z dziedziny psychiatrii, neurologii, psychologii pedagogiki i socjologii przedstawili w sposób komplementarny diagnostykę i leczenie osób dorosłych cierpiących na ADHD i ADHD z komponentami tj. uzależnienia, zaburzenia lękowe, zaburzenia afektywne i osobowości, PTSD, zespół Aspergera.

Wykłady poprzedził wspomniany już spektakl „ADHD i inne cudowne zjawiska”  w wykonaniu Joanny Szczepkowskiej i Hanny Konarowskiej (tekst i reż. J. Szczepkowska). To artystyczne spojrzenie na świat człowieka zmagającego się z chorobą pozwoliło uczestnikom konferencji lepiej zrozumieć jego mechanizm zachowania, intencje, chaos w działaniu i organizacji z pozoru zwyczajnych, codziennych czynności. Przedstawienie było wynikiem samoobserwacji aktorki, która nie ukrywa, że zmaga się z ADHD.

Wizja reżyserki znalazła potwierdzenie w wystąpieniach specjalistów, którzy solidarnie apelowali o jak najszybszą diagnozę i leczenie osób z ADHD, już od wczesnego dzieciństwa.


Jak wynika z przedstawionych podczas konferencji faktów, osoby z nieleczonym ADHD w wyniku powikłań rzadko dożywają wieku dojrzałego. Przez całe swoje życie słyszą o sobie, że są głupie, leniwe, niezmotywowane. Nie są w stanie planować wydatków, popadają
w długi, nadużywają substancji psychoaktywnych, alkoholu, dokonują rozbojów i kradzieży. Często zgłaszają się do specjalisty lub są przyprowadzani przez bliskich najczęściej z powodu  zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych, zespołów uzależnień. Jak tłumaczyli specjaliści, warto pokazać im, że przynajmniej część ich problemów wiąże się z obecnością zaburzeń uwagi, nadruchliwości czy nadmiernej impulsywności, a dobrze przeprowadzona psychoedukacja powinna zdejmować poczucie winy i pomóc zrozumieć, że trudności życiowe pacjenta wynikają z jego „deficytów neuropsychologicznych”, a nie z „defektu osobowościowego” czy „defektu charakteru”.

Najważniejsze przesłanie płynące ze spotkania to uświadomienie sobie, że wypracowywane przez lekarzy, psychoterapeutów, pedagogów i psychologów formy terapii (farmakoterapia, psychoedukacja, terapia indywidualna, socjoterapia, terapia podtrzymująca, współpraca ze środowiskiem, w którym chory funkcjonuje (rodzina, partner) – grupa wsparcia) skutkują powstrzymaniem procesu degeneracji chorobą i mają wpływ na nawiązanie prawidłowych relacji społecznych, rodzinnych i zawodowych, możliwie wczesna interwencja terapeutyczna daje szansę na znaczną poprawę jakości życia osoby chorej i jego otoczenia.

Zagadnienia poruszane podczas konferencji:

Czy zmieniła się wiedza specjalistów o ADHD u osób dorosłych w ostatnich 5 latach - wyniki badań, Kamila Wojtasik-Żyża, mgr psychologii i socjoterapii ADHD od dzieciństwa do dorosłości, Bartłomiej Major, mgr pedagogiki w zakresie opieki i terapii pedagogicznej ADHD u osób dorosłych - współchorobowość, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży Skomplikowany obraz ADHD u osób dorosłych - leczenie, dr n. med. Artur Kołakowski specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży ADHD u osób dorosłych - neurobiologia, dr n. med. Justyna Pigońska, specjalista neurologii Leczenie osób dorosłych z ADHD - doświadczenia  zespołu terapeutycznego Stowarzyszenia Między Ludźmi, Anna Chałubińska mgr pedagogiki resocjalizacyjnej, profilaktyki uzależnień, Joanna Kazimierczak-Pawlik, specjalista psychiatra

 


Placówka Samorządu Województwa Mazowieckiego