Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Glogstery i "qery" w służbie czytelnictwu - podsumowanie projektu „Dobry przykład – dobry przekład”

 

 

80 nauczycieli skupionych w 28 zespołach podjęło wyzwanie i, wbrew spadkowym tendencjom, postanowiło zawalczyć o młodego czytelnika. W jaki sposób? Otóż świetną receptą na „nieczytanie” okazała się realizacja rocznego projektu czytelniczego „Dobry przykład – dobry przekład”, którego podsumowanie odbyło się w płockim Wydziale MSCDN.


Projekt Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku realizowany we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Płocku łączył w sobie ideę popularyzowania literatury niemiecko- i anglojęzycznej w przekładzie na język polski oraz możliwość podejmowania wspólnych działań przez nauczycieli różnych przedmiotów. Właśnie taka – zespołowa forma działań okazała się kluczem do sukcesu. Dowodzą tego niezliczone przykłady szkolnych inicjatyw na rzecz czytelnictwa. Projekt opierał się na liście lektur dla dzieci i młodzieży. Były to pozycje niemiecko- i anglojęzyczne w przekładzie na język polski. Wybór nie był przypadkowy; były to lektury bardzo popularne wśród rówieśników w innych krajach, wielokrotnie nagradzane, a jednocześnie niosące ze sobą głębsze, uniwersalne przesłanie.


Projekt rozpoczęły warsztaty czytelnicze pod jakże wymownym tytułem „Warsztaty z książką”. Uczestnicy – zespoły w "kombinowanym" składzie, które tworzyli nauczycieli języka polskiego, języka obcego, edukacji wczesnoszkolnej i bibliotekarzy – doskonalili umiejętność kreatywnej pracy z tekstem, poznawali ciekawe metody kształcenia kompetencji czytelniczych uczniów, pracowali nad międzyprzedmiotowymi działaniami opartymi na proponowanych w projekcie lekturach.
Placówki miały też możliwość uczestnictwa w lekcjach pokazowych przygotowanych przez pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Płocku - Annę Bakierzyńską i Monikę Cejmer. Wiele szkół skorzystało z tej możliwości.


Maj był czasem wzmożonej pracy projektowej w szkołach. Trójjęzyczne lapbooki, teatrzyk Kamishibai, glogstery, kody QR, gry terenowe, nocne czytanie, czekoladowe wypieki ála Charlie, a nawet wycieczki do miejsc opisywanych w lekturach, to tylko nieliczne przykłady projektowych realizacji. We wszystkich szkołach udało się zaangażować nie tylko uczniów i nauczycieli, ale również rodziców czy przedstawicieli lokalnej społeczności. Akcje głośnego czytania, integracyjne spotkania „wokół książki” to najczęstsze formy włączające środowisko pozaszkolne w projekt „Dobry przykład – dobry przekład”.  


Podsumowanie projektu miało miejsce 8 czerwca w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku. Spotkanie uświetnił aktywny wykład Małgorzaty Swędrowskiej, która jest autorką koncepcji czytania wrażeniowego. Zaproszenie na konferencję przyjęła także Jolanta Nagiel z Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie. Pełni funkcję koordynatora Dyskusyjnego Klubu Książki. Podpowiedziała zebranym, jakie korzyści daje założenie takiego klubu, jak można zgromadzić wokół klubu zainteresowane osoby, jak sformalizować jego działalność. Korzystając z jej porad również spróbujemy swoich sił - być może w przyszłym roku szkolnym do DKK zaproszą miłośników książek MSCDN Wydział w Płocku i Biblioteka Pedagogiczna w Płocku.

Podczas konferencji przedstawiono też efekty projektu, wręczono podziękowania nauczycielom. Urozmaiceniem spotkania była multimedialna prezentacja prac uczniów.


Koordynatorzy projektu: Aneta Gładys – nauczyciel konsultant ds. języków obcych, Anna Krusiewicz - nauczyciel konsultant ds. języka polskiego

 

 


Placówka Samorządu Województwa Mazowieckiego