Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Agresja dzieci to często wołanie o pomoc - relacja z konferencji o zdrowiu psychicznym najmłodszych

 

W ciągu czterech miesięcy do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 zgłoszono cztery próby samobójcze, najmłodsze dziecko było w trzeciej klasie szkoły podstawowej! O alarmujących danych dotyczących zdrowia psychicznego przedszkolaków i młodszych dzieci szkolnych oraz o konieczności wczesnej diagnozy i kompleksowej pomocy mówili specjaliści i praktycy podczas konferencji zorganizowanej przez PPP nr 2 w Płocku i płocki Wydział MSCDN.

 

W konferencji, która odbyła się w Orlen Arenie, uczestniczyło ponad 150 dyrektorów placówek, nauczycieli, psychologów i pedagogów. Idea zorganizowania spotkania narodziła się w wyniku analizy danych z ewaluacji szkoleń w MSCDN Wydział w Płocku, rozmów z nauczycielami, trzyletniej analizy orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania oraz działań podejmowanych w edukacji nauczycieli w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb nauczycieli przedszkoli.


Na wstępie Marzena Brzózka, starszy wizytator Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie przedstawiła zmiany w prawie oświatowym, które mają wejść w życie od września 2017 r. w temacie społecznym.


Tuż po niej wystąpiła Marzenna Czarnecka, dyrektor PP-P nr 2 w Płocku. Opierając sie na danych z własnej Poradni, jak również z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Poradni w Gostyninie i Sierpcu  podkreśliła, że od kilku lat obserwuje wzrost liczby orzeczeń dla dzieci zaburzonych i chorych psychicznie. Problemy, z którymi się borykają to m.in. depresje i lęki, powikłania ADHD, zaburzenia zachowania i emocji, fobie społeczne i szkolne, nerwice z somatyzacją objawów. Ponadto, jak wynika z procedury Niebieskie Karty dzieci są poddawane przeróżnego rodzaju przemocy - psychicznej, fizycznej, seksualnej. Coraz częściej dziecko jest wikłane w konflikt miedzy rozwodzącymi się rodzicami, jest poddawane szantażowi emocjonalnemu. W efekcie pojawiają się problemy takie jak izolacja społeczna, zachowania agresywne, uzależnienie od gier komputerowych, próby i myśli samobójcze. - Analizując treści opinii, diagnozy i wywiady powstaje mocno niepokojący obraz, który pojawia się juz w klasach młodszych - tłumaczyła podczas prezentacji. - Domeną naszych czasów jest to, że jesteśmy poddawani ciągłym ocenom, tzw. "wyścigowi po wynik". Małego dziecka nie możemy wtłoczyć w tego rodzaju działania. Ono potrzebuje nawiązania ciepłych relacji, które są absolutnie niezbędne w rozwoju fizycznym i emocjonalnym. Właśnie ta zadaniowość i brak więzi powoduje obniżenie motywacji u dzieci, niechęć do nauki, tworzy się niskie poczucie niskiej wartości, lęk przed oceną, trudne zachowania i somatyzację objawów już w klasach 1-3.

 

Co takiego my nauczyciele możemy zrobić dla dzieci, które nas tak bardzo potrzebują? - zapytała w nawiązaniu do wypowiedzi swojej poprzedniczki Bogumiła Ogrodowczyk, nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Płocku. - Coraz częściej nauczyciele wskazują zachowania dzieci, z którymi nie mogą sobie poradzić. Już przedszkolaki plują i kopia, są agresywne. Musimy jednak pamiętać, że one w ten sposób wyrażają siebie, potrzebują pomocy, ale nie potrafią inaczej tego wyrazić. Współpracując ze szkołami obserwujemy, że dzieci mają bardzo niskie poczucie własnej wartości, mówią: jestem zły, niedobry, nic nie umiem, tylko piątka lub szóstka czyni mnie wartościowym. Poprzez swoje negatywne zachowanie pokazują jak bardzo są nieszczęśliwe. Przez ostatnie dwa lata zauważyliśmy nawarstwienie potrzeb nauczycieli, którzy chcą wiedzieć jak pomóc swoim uczniom. Musimy pamiętać, że tylko systematyczność daje nam szanse, że dzieci będą psychicznie odporne, będą nam ufały. Budując z dzieckiem dobre relacje tworzymy grunt, na którym ma szanse wyrosnąć szczęśliwy człowiek. Prelegentka poleciła jednocześnie programy profilaktyczno - wychowawcze tj. Przyjaciele Zippiego, Strażnicy uśmiechu i Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej, które są realizowane w płockim wydziale MSCDN.

 

Następnie dr hab. n. med. Barbara Remberk, Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii dziecięcej, wygłosiła wykład o normach rozwoju społeczno-emocjonalnego i seksualnego dzieci młodszych. - Obecnie częstotliwość rozpoznawania zaburzeń rośnie, ale też musimy pamiętać, że świadomość społeczna jest większa. W przypadku całościowych zaburzeń rozwoju nie mamy wątpliwości, że kluczowe znaczenia ma wczesna interwencja, która może zmienić trajektorię rozwoju dziecka - przekonywała.

 

Z kolei Olga Mrozowska, psycholog, mediator, certyfikowany Terapeuta Motywujący, zaprezentowała znaczenie umiejętności miękkich w pracy z dziećmi: Pułapka, w którą bardzo często wpadamy, to odruch naprawiania, szczególnie wykorzystywany w kontaktach z małym dzieckiem. Kiedy ono płacze mówimy - nie martw się, nie trzeba, chłopaki nie płaczą, nie rób z igły wideł. To "naprawianie" czynimy w dobrej wierze, mamy dobre intencje. Często jednak jest tak, że w ten sposób uczymy dzieci braku zaufania. Dziecko traci pewność, czy te emocje, które właśnie przeżywa są właściwe, skoro rodzic mówi, że są nie ważne, żeby się nimi nie przejmować. A przecież, jak już wiemy z wcześniejszych wystąpień, kiedy zaprzeczamy własnym emocjom nasze ciało nam to sygnalizuje. Tę pułapkę warto omijać. Dialog motywujący jest taką metodą rozmowy, która sprawia, że nie eskalujemy oporu rozmówcy, tylko podążamy za nim, radzimy sobie z nim. Okazujemy przede wszystkim empatię i zrozumienie. Nauczyciele chętnie z tego czerpią - dodała na zakończenie.

 

Kolejna prelegentka, Beata Jaworska, psycholog psychoterapeuta TSR PP-P nr 2 podzieliła się refleksjami na temat relacji nauczyciel-rodzic z perspektywy pracy z klientem poradni, a Elżbieta Nerwińska, dyrektor Centrum Pozytywnej Edukacji przedstawiła założenia programów "Przyjaciele Zippiego", "Strażnicy uśmiechu" i "Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej", których skuteczność potwierdzili nauczyciele: Agnieszka Betlejweska z Miejskiego Przedszkola nr 37 "Tęcza", Halina Latarska i Jolanta Kwiatkowska z Miejskiego Przedszkola nr 27 oraz Małgorzata Kowalak ze Szkoły Podstawowej w Staroźrebach.  Każda z nich podkreślała pozytywny wpływ ww. programów na rozwój psychiczny dziecka, doceniały, że pokazują jak ważna jest rozmowa z innymi, że dzięki nim dzieci nabierają odwagi, by okazywać swoje uczucia, nawet te najbardziej wstydliwe przełamują swoją nieśmiałość i potrafią rozmawiać o rzeczach trudnych i traumatycznych.   

 

- Jestem zachwycona tematem konferencji - mówiła Wioletta Polańczyk-Braun, pedagog ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Płocku, uczestniczka spotkania. W mojej pracy spotykam się z różnego rodzaju problemami dzieci: emocjonalnymi, depresjami, z lękami, z trudnościami w nauce i w relacjach z rówieśnikami. Problemy te są bardzo duże, a rodzice są często bezradni, nie wiedzą, co mają robić. Dzięki takim konferencjom dowiaduję się nowych rzeczy o mojej pracy, gdzie mogę szukać informacji i kogo dopytywać, żeby skuteczniej pomagać. Poza tym mogę spotkać się z innymi pedagogami, możemy wymienić doświadczenia, poglądy i pomagać sobie wzajemnie.

 


Placówka Samorządu Województwa Mazowieckiego