MSCDN Wydział w Płocku - Rozwód - 73 punkty na skali stresu. Jak pomóc dziecku przetrwać kryzys w rodzinie
Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Rozwód - 73 punkty na skali stresu. Jak pomóc dziecku przetrwać kryzys w rodzinie

 

Z psychologicznego punktu widzenia rozwód jest jednym z najbardziej stresujących doświadczeń w życiu. Rodzice w ferworze walki między sobą często traktują własne dziecko jako "narzędzie" przeciwko drugiemu rodzicowi, żeby go gnębić, dręczyć, kontrolować. W efekcie to dziecko jest najbardziej krzywdzone. Jak wzmocnić poczucie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uwikłanych w kryzys okołorozwodowy i pomóc mu przetrwać w najtrudniejszych chwilach wypowiadali się podczas konferencji w MSCDN Wydział w Płocku specjaliści z dziedziny psychologii, prawa i edukacji.

W konferencji wzięło udział blisko 100 nauczycieli, wychowawców, psychologów
i pedagogów szkolnych. Jako pierwsza wystąpiła Dorota Ziółkowska-Maciaszek, psycholog, psychoterapeuta, trener rozwoju osobistego, kierownik Fundacji „Rozwód? Poczekaj!”. Prowadząca przekonywała, że rozstanie rodziców nie oznacza automatycznie traumy dzieci. Bardzo dużo zależy od tego jakie relacje panowały w rodzinie przed rozwodem, ale także od samego stylu i kultury rozstawania. Przy czym na podstawie pierwszych reakcji dziecka na rozwód nie można ocenić skutków w przyszłości, ponieważ te pojawiają się dopiero we wczesnym życiu dorosłym. Uczestnikom podpowiadała jednocześnie jak współpracować z rodziną będącą w konflikcie oraz jak rozmawiać z uczniem o rozwodzie.


Kolejna prelegentka, Marzena Brzózka, starszy wizytator KO w Warszawie Delegatura w Płocku opowiedziała o skargach, zażaleniach oraz różnego typu informacjach, które wpływają do Kuratorium Oświaty i dotyczą sytuacji okołorozwodowych. Jak podkreśliła, tych przypadków najwięcej jest w szkołach podstawowych, ale zdarzają się również w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i przedszkolach. Dotyczą między innymi kwestii prawnych w odniesieniu do opieki nad dzieckiem, wywiezienia dziecka przez jedno z rodziców za granicę lub przeniesienia go do innej szkoły.


Z kolei Wojciech Świgost, konsultant prawnik w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - Ośrodku Interwencji Kryzysowej Płocku wypowiedział się na temat aspektów prawnych dotyczących sytuacji dziecka w kontekście rozwodu rodziców.


Na zakończenie wystąpiła Iwona Szkopek, przewodnicząca Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Płocku, kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w MOPS w Płocku. Zwróciła uwagę, że sytuacje wykorzystywania procedury "Niebieskie karty" w przypadku rozwodu lub rozstania zdarzają się bardzo często. Najczęściej wszczęcie procedury sugeruje adwokat, w efekcie coraz więcej jest prób bezzasadnego jej wykorzystywania. Rodzice w ferworze walki między sobą często traktują własne dziecko jako "narzędzie" przeciwko drugiemu rodzicowi, żeby go gnębić, dręczyć, kontrolować. W efekcie to dziecko jest najbardziej krzywdzone.

 

Konferencję zorganizowało Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku.

 


Placówka Samorządu Województwa Mazowieckiego