MSCDN Wydział w Płocku - Jak uczynić lekcję historii pasjonującą podróżą w czasie - relacja z konferencji
Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Jak uczynić lekcję historii pasjonującą podróżą w czasie - relacja z konferencji

 

Cudze znamy, swoje chwalimy! Taka myśl przewodnia towarzyszyła uczestnikom konferencji Edukacja historyczna  w szkole, muzeum, archiwum…, jaką zorganizowało Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku  przy współpracy Archiwum Państwowego w Płocku i Muzeum Mazowieckiego w Płocku.


Nie bez powodu w tytule konferencji pojawił się  wielokropek. Edukacja historyczna to nie tylko lekcje historii. To także, a może przede wszystkim, to co wokół - otoczenie szkoły, mała ojczyzna, czasem niewielka wioska, najbliższa ulica. Dla pasjonatów historii są tam wciąż miejsca warte odkrycia. Właśnie w pasji, bądź w jej braku prelegenci dopatrywali się sukcesu lub porażki edukacji historycznej w szkole. Nauczyciel powinien mieć tę pasję w sobie i przekazywać ją uczniom.


Na bardzo istotna rolę edukacji regionalnej zwracał uwagę dr Tomasz Kordala – dyrektor,  a jednocześnie redaktor naczelny "Naszych Korzeni" - czasopisma kontynuującego dobre tradycje wydawanego przez wiele lat periodyku „Korzenie. Mała Ojczyzna – przyroda – kultura”. Przyroda i walory turystyczne najpiękniejszych zakątków naszego regionu, zabytki architektury i sztuki, mniej znane epizody i dokumenty historyczne, najnowsze odkrycia archeologiczne, etnografia regionu – to tylko niektóre zagadnienia poruszane w czasopiśmie. Muzeum Mazowieckie w Płocku odkryło przed uczestnikami konferencji karty. Mowa oczywiście o kartach edukacyjnych, jakie są do dyspozycji nauczycieli  odwiedzających ekspozycję „X wieków Płocka” .


Ciekawą ofertę ma dla nauczycieli historii i nie tylko Archiwum Państwowe w Płocku. Dyrektor tej instytucji - historyk i nauczyciel - dr Tomasz Piekarski przywołał wiele niebanalnych przedsięwzięć, które inicjuje właśnie archiwum. Tam każdy – bez względu na wiek – może poczuć się jak detektyw, śledzić genealogię swojego rodu, szukać swoich korzeni. Nauczyciele znajdą przebogatą bazę materiałów, uzyskają wsparcie archiwistów, mogą skorzystać z oferty konkursów, lekcji z archiwaliami. Materiały dostępne w archiwum urozmaicą lekcję dotyczącą regionu.


Odkryciem dla wielu była możliwość uczenia historii poprzez gry komputerowe. Taką odważną propozycję przedstawił zebranym Marcin Siekański – nauczyciel, członek międzynarodowej grupy zrzeszającej nauczycieli w dziedzinie ICT w edukacji oraz GBL (Game Based Learning). Dlaczego właśnie gamifikacja? Przełamuje brak motywacji wewnętrznej do nauki szkolnej, jest opozycją wobec przestarzałych narzędzi edukacyjnych, burzy przepaść technologiczną pomiędzy rzeczywistością ucznia a szkolnymi realiami – przekonywał Siekański.
O trudnym zadaniu, jakie stoi przed nauczycielami historii mówiła dr Teresa Stachurska - Maj. Jako priorytet wskazała doskonalenie umiejętności historycznych kształtujących krytyczne myślenie. Zaproponowała rozwiązania metodyczne kształcące te właśnie umiejętności. Tu także potrzebna jest pasja, coś co popycha nas do przodu. Ludzie z pasją tworzą ciekawsze rozwiązania, ludzie z krytycznym myśleniem – mają dobre rozwiązania – mówiła prelegentka. Podkreślała, że wyzwaniem dla nauczycieli historii  powinno być uczenie myślenia historycznego w celu przygotowania do rynku pracy oraz rozbudzanie pasji.


Niespodzianką był udział Łukasza Czudeca. Inżynier hydrogeologii, miłośnik folkloru, zafascynowany średniowieczem, odkrywający jego uroki poprzez udział w rekonstrukcjach opowiedział o tym, jak z nudnego szkolnego przedmiotu uczynił swoją pasję. I choć życia zawodowego nie łączy z tym obszarem, to potrafi poświecić weekend żeby poczuć ducha dawnych czasów.


Dla nauczycieli chcących pogłębić wiedzę na temat edukacji historycznej i regionalnej przygotowano bogate materiały w postaci czasopisma edukacyjnego Meritum w całości poświęconego tym zagadnieniom.


Zapraszamy na stronę Meritum

 


Placówka Samorządu Województwa Mazowieckiego